Filozofií naší ortopedické ambulance je profesionální osobní péče o pacienta od prvního kontaktu až po doléčení. Věříme, že osobní kontakt a vzájemná důvěra jsou důležité, a proto se budete setkávat v ambulanci pouze s jedním lékařem a zdravotní sestrou.

Ortopedie a traumatologie MUDr. Jána Dobrovodského

  1. Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčením vrozených nebo získaných vad, chorob, úrazů a funkčních poruch pohybového aparátu.
  2. Díky dlouholetým zkušenostem v ambulantní praxi i aktivní operativě můžeme nabídnout komplexní přístup k řešení chronických i akutních obtíží.
  3. Disponujeme možností podrobného klinického a laboratorního vyšetrení, máme k dispozici RTG i ultrazvukové vyšetření na místě.
  4. Zajišťujeme ambulantní operace a vzhledem k přímé návaznosti na lůžkové zdravotnické zařízení v nemocnici v Táboře i ortopedické operace s hospitalizací.

Dovolená: od 16.11. do 30.11.2018

SEO