Léčba artrozy a jiných onemocnění vlastní krevní plazmou  plasma1.png, 118kB
  Principem léčby je získání vhodné koncentrace obohacených krevních destiček o růstové a protizánětlivé faktory. Tyto růstové faktory podporují v tkáních hojivé, regenerační a protizánětlivé procesy.

  Metoda: Při přípravě je pacientovi odebráno 10-15 ml jeho vlastní krve Dalším zpracováním, které spočívá v odstředění krve v centrifuze, je získána plazma s krevními destičkami, na kterých jsou navázány následující růstové faktory.

  Růstové faktory /GF/ :

  -růstový faktor odvozený z krevních destiček /PDGF/
  -transformační růstový faktor ß1 /TGF-ß1/
  -vaskulární endoteliální růstový faktor /VEGF/
  -fibroplastický růstový faktor/FGF/
  -epidermálnírůstový faktor/EGF/
  -inzulin-jako růstový faktor 1/IGF1/

  Vzniklá látka definovaná jako vzorek autologní krve-plazmy s koncentrací krevních destiček nad běžnou úroveň a bohatým obsahem autoloogních růstových faktorů může být injekčně aplikována do kloubu nebo na postižené místo.

  plasma2.png, 193kB
  Léčba je zejména vhodná pro:

  -degenerativní postižení kloubní chrupavky tzn.artroza kloubní
  -ložiskové defekty kloubní chrupavky, zejména po úrazech
  -čerstvá poškození menisků, vazů,šlach kloubních
  -onemocnění úponů, šlach a vazů
  -bolesti Achillovy šlachy
  -podpora hojení vazů,šlach a kostí po úrazech,operacích a plastikách
  -ruptury šlach rotátorové manžety ramene
  -natažení a částečné ruptury svalů

  Podmínkou léčby je konzultace a zhodnocení stavu zkušeným ortopedem. Po indikaci tímto způsobem léčby trvá celý proces od odběru krve až po vlastní aplikaci cca 20- 30 minut a provádí se ambulantně. Léčba se opakuje po týdnu. Do měkkých tkání se v závislosti na klinickém stavu pacienta aplikuje 2-3krát, do kloubů 3-5krát.

  plasma3.png, 314kB
  Zákrok není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Cena za aplikaci PRP do kloubu 2000,-Kč/jedna aplikace. Metodou ACP Arthrex po objednání 3500,-Kč/jedna aplikace.SEO