Revoluce v léčbě bolestí kloubů hlavně při artrotickém postižení, dále v léčbě úponů, šlach pouzder a vazů


  Léčba artrozy a jiných onemocnění vlastní krevní plazmou

  V naši ambulanci používáme pouze originální metodu aplikace krevní plazmy a sice metodu firmy Arthrex ACP (Autologous Conditioned Plasma) pomocí dvoudutinových stříkaček Arthrex ACP Double Syringe Systém nebo metodu PRP(Plateled Rich Plasma) výrobek TropoCells izraelské společnosti Estar Medical. Tato metoda je kromě Evropy schválena i v USA Federálním úřadem pro léčiva FDA a splňuje veškeré normy a vyhlášky a je schválena pro prodej v USA a EU.

  plasma1.png, 118kB
  Principem léčby je získání vhodné koncentrace obohacených krevních destiček o růstové a protizánětlivé faktory. Tyto růstové faktory podporují v tkáních hojivé, regenerační a protizánětlivé procesy.

  Metoda: Při přípravě je pacientovi odebráno 10-15 ml jeho vlastní krve speciálním jednorázovým odběrovým setem. Krev pacienta po celou dobu přípravy neopouští speciální odběrový set. Dalším zpracováním, které spočívá v odstředění krve v centrifuze, je získána plazma s krevními destičkami, na kterých jsou navázány následující růstové faktory.

  Růstové faktory /GF/ :

  -růstový faktor odvozený z krevních destiček /PDGF/
  -transformační růstový faktor ß1 /TGF-ß1/
  -vaskulární endoteliální růstový faktor /VEGF/
  -fibroplastický růstový faktor/FGF/
  -epidermálnírůstový faktor/EGF/
  -inzulin-jako růstový faktor 1/IGF1/

  Vzniklá látka definovaná jako vzorek autologní krve-plazmy s koncentrací krevních destiček nad běžnou úroveň a bohatým obsahem autoloogních růstových faktorů může být injekčně aplikována do kloubu nebo na postižené místo.

  plasma2.png, 193kB
  Léčba je zejména vhodná pro:

  -degenerativní postižení kloubní chrupavky tzn.artroza kloubní
  -ložiskové defekty kloubní chrupavky, zejména po úrazech
  -čerstvá poškození menisků, vazů,šlach kloubních
  -onemocnění úponů, šlach a vazů
  -bolesti Achillovy šlachy
  -podpora hojení vazů,šlach a kostí po úrazech,operacích a plastikách
  -ruptury šlach rotátorové manžety ramene
  -natažení a částečné ruptury svalů

  Podmínkou léčby je konzultace a zhodnocení stavu zkušeným ortopedem. Po indikaci tímto způsobem léčby trvá celý proces od odběru krve až po vlastní aplikaci cca 20- 30 minut a provádí se ambulantně. Léčba se opakuje po týdnu. Do měkkých tkání se v závislosti na klinickém stavu pacienta aplikuje 2-3krát, do kloubů 3-5krát.

  plasma3.png, 314kB
  Zákrok není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, aplikace jedné dávky v našich zemích při použití těchto originálních setů stojí 3000 až 4000 korun.
  Naše pracoviště vlastní certifikát k použití těchto metod.


  Cena jedné léčebné kúry u nás s použitím originálních setů metodou ACP/PRP je při první aplikaci 4000,- Kč. Každá další aplikace stojí 3000,- Kč. V případě vašeho zájmu o aplikaci plazmy bez použití originálních setů k aplikaci, jsme schopni tuto metodu nabídnout v ceně 1500,- Kč za jednu aplikaci.

  Doporučení: Při aplikaci vlastní plazmy do vašeho organizmu žádejte certifikát ke schválení použití takovéto metody léčby pracovištěm a svěřte se do rukou pouze zkušené a zavedené praxe. Vyhnete se možným a někdy i závažným následků neodborné aplikace, zvláště při opakované aplikaci do kloubů.

  Postup aplikace (video):

  Další informace:
  Estar Medical
  Tropocells
  ML aspironix (pdf)
  OUTDOOR aspironix (pdf)
  RUN aspironix (pdf)
  Metoda Arthrex ACP (pdf)
  Porovnání léčby s kyselinou hyaluronovou (pdf)
SEO