Ceny ortopedických a traumatologických výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Klinické vyšetření v ordinačních hodinách
Lékařská zpráva, která není součástí léčebné péče (na vyžádání) 250 Kč
Odborné konzultace a poradenství 500 Kč

Vyšetření a léčba pacienta, který není pojištěncem smluvních pojišťoven:

(Pacient hradí přístup k lékaři, pomocná vyšetření, zdravotní výkon a použité léčivo)
Odborné lékařské vyšetření 1000 Kč
Ultrazvukové vyšetrení 500 Kč
Nitrokloubní injekce s aplikací léčiva 250 Kč
Kontrolní vyšetření 500 Kč
Ošetření jedné krajiny rázovou vlnou
Ošetření přístrojem BTL SWT Topline 6000
(pozn. není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou)
600 Kč

Ceník výkonů pro účely úrazového pojištění
Lékařská zpráva (Oznámení úrazu) 1 stránka A4 300 Kč
Vyšetření pro trvalé následky zranění 1 stránka A4 600 Kč
Potvrzení pro studijní a jiné účely dle rozsahu od 150 Kč

Cena léčby krevní plazmou
Aplikace plazmy metodou PRP 2000 Kč


SEO