Ceny ortopedických a traumatologických výkonů nehrazených ze zdravotního pojišťení

Klinické vyšetření v ordinačních hodinách
(Regulační poplatek podle Zákona č. 48/1997 Sb.)
Poplatek se nehradí u osob mladších 18 let věku,odběru k laboratornímu vyšetření, vystavení receptu nebo jiné žádanky bez klinického vyšetření,fyzikální terapie a u výkonů placených přímo pacientem.
30 Kč
Lékařská zpráva, která není součástí léčebné péče (na vyžádání) od 250 Kč
Odborné konzultace a poradenství od 500 Kč

Vyšetření a léčba pacienta, který není pojištěncem smluvních pojišťoven:

(Pacient hradí přístup k lékaři, pomocná vyšetření, zdravotní výkon a použité léčivo)
Odborné lékařské vyšetření od 1000 Kč
Ultrazvukové vyšetrení 500 Kč
Nitrokloubní injekce s aplikací léčiva 250 Kč
Kontrolní vyšetření od 500 Kč
Ošetření jedné krajiny rázovou vlnou
Jedná se o ošetření špičkovým přístrojem BTL SWT Topline 6000
(pozn. není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou)
od 500 Kč

Ceník výkonů pro účely úrazového pojištění
Lékařská zpráva (Oznámení úrazu) 1 stránka A4 300 Kč
Vyšetření pro trvalé následky zranění 1 stránka A4 600 Kč
Potvrzení pro studijní a jiné účely (dle rozsahu, smluvní cena) od 150 Kč

Cena léčby krevní plazmou
První aplikace 4000 Kč
Každá další aplikace 3000 Kč
Aplikace plazmy bez použití originálních setů 1500 Kč


SEO