Ceny výkonů u pacientů bez zdravotního pojištění

Klinické vyšetření v ordinačních hodinách
Lékařská zpráva, která není součástí léčebné péče (na vyžádání) 800 Kč
Odborné konzultace a poradenství 2500 Kč

Vyšetření a léčba pacienta, který není pojištěncem smluvních pojišťoven:

(Pacient hradí přístup k lékaři, pomocná vyšetření, zdravotní výkon a použité léčivo)
Odborné lékařské vyšetření 2500 Kč
Ultrazvukové vyšetrení 1800 Kč
Nitrokloubní injekce 1200 Kč
Kontrolní vyšetření 1500 Kč
Ošetření jedné krajiny rázovou vlnou
Ošetření přístrojem BTL SWT Topline 6000
(pozn. není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou)
700 Kč

Ceník výkonů pro účely úrazového pojištění
Lékařská zpráva (Oznámení úrazu) 1 stránka A4/pouze po domluvě/ 800 Kč
Vyšetření pro trvalé následky zranění 1 stránka A4/pouze po domluvě/ 1000 Kč
Potvrzení pro studijní a jiné účely dle rozsahu od 500 Kč


SEO