Máme uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami

111
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
201
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
207
Oborová zdravotní pojišťovna/ošetření s limitem/
Ostatní
Pacienty bez zdravotního pojištění ošetřujeme za přímou úhradu.
SEO