Ortopedické a traumatologické operace

Operační výkony v rámci jednodenní chirurgie v místním umrtvení provádíme na kompletně vybaveném operačním sále.Jedná se o tyto výkony:

  1. Nemoci a vady horní končetiny a ruky
    Kontraktury dlaně a prstů např. Dupuytrenova kontraktura,operace šlach předloktí a ruky, revize nervů při úžinových syndromech typu syndromu karpálního tunelu a další, úponové nemoci typu tenisový a oštěpařský loket, operace zvětšených burz a jiných tumorů ruky, předloktí a paže
  2. Nemoci a vady dolní končetiny a nohy
    Osové úchylky postavení palce a ostatních prstů nohy,příčné plochonoží,prominující výrůstky,operace šlach,kontraktury v plosce nohy,operace zvětšených burz a jiných tumorů nohy a předkolení.
  3. V Nemocnici Tábor se věnuji ostatním ortopedickým a traumatologickým operacím (artroskopické operace,kloubní náhrady,rekonstrukční operace nohou a jiné)

Vrámci komplexní péče je zajištěna možnost provádět operační výkony jak v místní,tak celkové anestesii.Po vzájemné dohodě pak péče zahrnuje zajištění termínu operace a její osobní provedení,buď v rámci jednodenní péče ambulantně či u větších výkonů za hospitalizace ve zdravotnickém zařízení s profesionálním odborným zázemím v spolehlivém kolektivu ortopedického oddělení v Táboře.

SEO